מביט אל המרומים
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים
מביט אל המרומים