מילים לשיר לכו נרננה

לכו נרננה לה'
נריע לצור ישענו
נקדמה פניו בתודה
בזמירות נריע לו
כי אל גדול ה' ומלך
גדול על כל אלוהים!

הרני מזמן את פי
להודות ולהלל
לשבח את בוראי
לשם ייחוד קדושה ברכו
ושכינתה בכחילו ורחימו
על ידי האל תמיר
בשם כל ישראל ...
הרני מקשר עצמי באמירת
עשרה מזמורים אלו
לכל הצדיקים שבדורינו
ולכל הצדיקים האמיתיים
שוכני אפר
קדושים אשר בארצם
ובפרט לרבינו הקדוש
צדיק ישג עולם
לך נוגע מקור חוכמה
רבנו נחמן בן פג
זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל
אמן !!!!

מילים: מן התפילה, לחן: דני סיון

שיתוף