מילים לשיר ללמוד

יש ללכת כל הזמן קדימה,
למצות את כל מה שהיה,
לחבר כל קו וכל קטוע,
ללבן את לב הבעיה,
ולצאת רק אם הכל ידוע
מנקודה אל נקודה שניה,
ולסגור כל מעגל פתוח
וצריך לעבוד רק עוד ועוד ועוד.

יש עוד ללמוד וללמוד וללמוד
וללמוד וללמוד וללמוד
וללמוד עוד...

לעבור שלב אחד קדימה
ולחתור אל השלב הבא.
יש לבדוק אותו מחוץ ופנימה:
מהתוכן ומהקליפה,
מהמילוי ומהצופן,
מהיחס ומהסיבה.
לוודא בכל צורה ואופן
ואסור להרפות, אסור, אסור, אסור!

רק להתמיד ולהתמיד,
ואסור להפסיק ללמוד.
יש עוד הרבה לראות
יש עוד הרבה ללמוד.

יש לקבוע את כיוון הדרך,
ולהיצמד אל השיטה,
ולהתקדם אל עוד משבצת
ולמדוד מידה אחר מידה.
ולטפס בדייקנות ורצף
בדרגות סולם הלמידה,
ולהשגיח ולחבר כל קצר
ולשאוף ליותר יותר יותר.

יש עוד ללמוד...

רק להתמיד...

אין פשרה, אין דרך של ביניים,
אין לשכוח מאחור מילה.
יש ברירה אחת בלבד - אין שתים,
אין קיצור בדרך הקלה.
אין שבחים קרנות או מצילתיים
כי הדרך היא עקלקלה
אל כל מה שלא נלמד עדיין,
ואסור להפסיק, אסור לומר מספיק.

יש עוד ללמוד...

יש ללכת כל הזמן קדימה
ולחתור אל השלב הבא.
לעבור שלב אחד קדימה,
ולמצות את כל מה שהיה.
אין פשרה, אין דרך של ביניים,
אין קיצור בדרך הקלה.
יש ברירה אחת בלבד, אין שתים,
וצריך לעבוד רק עוד ועוד ועוד.

מילים: קובי לוריא, לחן: מתי כספי

שיתוף