מילים לשיר לילדי ישראל

לילדי ישראל
מצפה לבבי
אלוהי ישראל השיבם

מרעב מצינה
מחרבות השנאה
אלוהי ישראל הושיעם

וכלהט סיבלם
כן תלהט אהבה
כן תלהט אהבה בלבבנו

וביתנו ביתם
ולחמנו לחמם
ומקלט לראשם - זרועותנו

מילים: מרים ילן שטקליס, לחן: יאיר מילר

שיתוף