נעמי שמר

נעמי שמר שרה נעמי שמר (2004)

נעמי שמר שרה נעמי שמר
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
10. מחר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר
נעמי שמר שרה נעמי שמר