מילים לשיר שגיאה

טעות אחת
אתה נזהר
שגיאה קטנה
חסרת מזל

לא, אל תלכי לי
אם אני כאן
בואי, בואי

בוגד, נופל
אתה לא כאן
נסגר, נשבר
זה מסוכן

מילים: פבלו רוזנברג

שיתוף