זה לא אותו דבר
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר
זה לא אותו דבר