מילים לשיר קר קר

את אומרת ובוכה
אין לך לילה ולא די לך
ואין שקט או מחר

לעולם לעולם
אני כאן

את שומעת ויודעת
את נפשי שהסתבכה
אני מושיט יד תתפסי את
ותובילי חזרה

לעולם לעולם
אני כאן

איך אנחנו נופלים, מתרסקים
מתגרים בזמן
לא מנסים להוכיח מי החזק
כבר לא מכסים
את שהדחקנו בפנים
פשוט מחכים

לעולם לעולם
אני כאן

אתה זר זר מפוזר זר
ונבלע אל השתיקה
בוא תיגע גע בפני
רק אל תסגור את עצמך

לעולם לעולם
אני כאן

איך אנחנו נופלים, מתרסקים
מתגרים בזמן
לא מנסים להוכיח מי החזק
כבר לא מכסים
את שהדחקנו בפנים
פשוט מחכים

לעולם לעולם
אני כאן

מילים: דוד מורן

שיתוף