מילים לשיר שדות אדומים

מתוך חליף עלים
מתוך המשרדים
מבין רגלי נשים
מבין הילדים

הצפירה, תיקח אותנו
לשדות האדומים

למלחמה יש רחם
אנחנו נולדים
לפחד יש חיים
שלא ידענו לפעמים

גברים שותים היינו
אבות ובעלים
הפכנו צעדינו
בשדות האדומים

איך איך חלפו שנים
השבט חוזר אל השדות האדומים
איך איך חלפו שנים
השבט חוזר אל השדות האדומים
איך איך חלפו שנים
השבט עוד חוזר אל השדות האדומים
השדות האדומים...

מילים: שרון בוזין

שיתוף