מילים לשיר מחוץ לארון

אתמול נמצאתי בארוני:
פתק שחשבתי לכתוב
תמונה שזכרתי לסלק
מחשבה על ארוחה מתוקה.

הנחתי מדפים נכנסים
כפי שפעם יניחו אותי,
הוצאתי ספרים זהירים
וכמו מבוכה במנעול
עפים וקרובים הדפים.

מוקף הארון בקשרים,
החבילות תמיד מוכנות
להחליף מקום עם גופי.

מילים: מירון איזקסון

שיתוף