מילים לשיר איומה בהר המור

GALBI YA HIB LHAWA
LA TIM NA'U MINI
MIN FAYN TARIK AL MA HIBA
LA DA HILI GALBAK

GALBI YA HEB IL HAWA
LA TIM NA OU MINI

GALBI YA HEB IL HAWA
LA TIM NA OU MINI

MA HAD BI GAY RAK SHA BI
AL KA SI WA SI NI

MA HAD BI GAY RAK SHA BI
AL KA SI WA SI NI

OH... OH... OH...
YE YE YE YE...
GALBI

LI DA MA EYNI YIKUN
BAB ISABA MAFTUH

LI DA MA EYNI YIKUN
BAB ISABA MAFTUH

YA RABI IRHAM WIDAWI
GALBI AL MAGRUH

YA RABI IRHAM WIDAWI
GALBI AL MAGRUH

OH... OH... OH...
YE YE YE YE...

WEN ESALAM
WEN ESALAM
WEN
WEN ESALAM

WEN
WEN
WEN ESALAM

WEN
WEN ESALAM

AYOOMA
MA HARA
AYOOMA
MA HARA
ALI LA ULA SARI
ALI LA ULA SARI
LIYO SARI
ALI LA ULA SARI
ALI LA ULA SARI
LIYOT SARI

WEN NO HASHIRU BASHIR
MIZBER
HA NI GOON
LIYOT SARI
LIYOT SARI

GALBI, GA GA GALBI
GALBI YA GA GALBI

GALBI, YA GA GALBI
GALBI YA GA GALBI

YA GA GALBI
YA GA GALBI
GALBI GALBI
GALBI GALBI GALBI BI
YA GA GA GA GALBI BI
YA GA GALBI

GALBI, GA GA GALBI
GALBI YA GA GALBI

GALBI, YA GA GALBI
GALBI YA GA GALBI

YA GA GALBI
YA GA GALBI
GALBI GALBI
GALBI GALBI GALBI BI
YA GA GA GA GALBI BI
YA GA GALBI

GALBI

מילים: רבי שלום שבזי

שיתוף