מילים לשיר אני ישנה וליבי ער

אני ישנה וליבי ער
קול דודי דופק
פתחי לי אחותי
רעייתי, תמתי
שראשי נמלא טל
קצוותי רסיסי לילה

פשטתי את כותונתי
איכה אלבשנה
רחצתי את רגלי
איכה אטנפם
דודי שלח ידו מן החור
ומעיי המו עליו

קמתי אני לפתוח לדודי
וידיי נטפו מור
פתחתי לדודי
דודי חמק עבר
נפשי יצאה בדברו
נפשי יצאה בדברו

מילים: מתוך שיר השירים

שיתוף