מילים לשיר הלכת

הלכת
שלומך האחרון לי אמרת בצינה
שכחת
בלכתך לי לקחת תפילתי האחרונה
הלכת

לא תשוב לראות בדידות חיוורוני
לא תשוב כסות מערומי חדלוני
לא אשמע עוד נקישותיך על דלתי הלאה
לא אראה פעמיך, פעמיך בחדווה

הלכת...

לא אשוב לראות דמותך בחלוני
לא נשב לצחוק - אתה ואני
לא נחלום עוד תקוותיך על שלום ושלווה
לא אראה עוד בעיניך, בעיניך אהבה

הלכת...

מילים: בצלאל אלוני

שיתוף