מילים לשיר לצאת לצאת

מתי שהשמש סוגרת עניין
האור יורד מסביבות המדינה
מתי שנופל הכוכב התורן
מתחילה נדידת העמים הגדולה
במסע פנסים מחוף אל חוף
בעיניים דולקות בתסרוקת בשיר
בתנועת חליפות מתור אל תור
יוצאים העם ואישתו אל העיר...

לצאת לצאת לרחובות! לצאת מהבתים!
לצאת במחולות! לצאת מהכלים!
לצאת הנה מה טוב ומה נעים...

והעם נוסע בין השיפודים
בין ההיטל לבין העינוגים
ובעיר מרכלים שהעם מתפרפר
ורצים להחליף בעם אחר
אבל... הפנקס פתוח הקופה רושמת
כי טוב לצאת איתך מולדת
אז אכול ושתה ושמח ביין
כי מעבר לאורות אורבות לך...
מודעות שחורות שוליים.

מילים: אסי דיין

שיתוף