מילים לשיר מחרוזת שירי כפר

שם שועלים יש, בחור טוב שלי
שם שועלים יש, חביבי שלי
אגרשם, ילדתי, אגרשם, נשמתי
אגרשם נשמתי יונת חן שלי

אגרשם, ילדתי, אגרשם, נשמתי
אגרשם נשמתי יונת חן שלי

ציל, צליל צליל צלצל לצאן
צליל ערב
על צווארי כבשים צלצל
רן חליל רן: לי לי לי!
רן חליל: לי לי ליל
עת צאת לעין לשתות

שיק שיק שיק שקשק העין
עם ערב
ציל צליל צליל הצאן צלצל
זמר כד כד לבת
זמר כד לבת
עת צאת השואבות

בפאת הכפר ליד העין רקדו ריקדו
רועים גם שואבות, צהל הצאן
קנה חליל גם תוף באון היכ צלצלו
שקשק העין ציל צליל צלצל הצאן

ידע שור קונהו וחמור
גם חמור ידע
וחמור - אבוס בעליו

על כן אל נא תתמהו, ידידיי
לשמע אגדה
על חמור, חמור מאולף

גאלו ללחמאר לוין
גאל: יא ללחטאב, יא ללעין

כפר אל כפר יביע אמר
ומספרים תמיד עליו
תחת עץ שקמה או תמר
זה לזה כל בני ערב

אדמה, אדמתי
רחומה עד מותי
אדמה, אדמתי
רחומה עד מותי

רוח רב חרבונייך הרתיח
רוח רב הרתיח
ארשתיך לי בדם
שאדם ונדם
ארשתיך לי בדם
שאדם ונדם
על גבעות שיך אברק
וחרתיה וחרתיה!

בשבועה לוהטה
את שבוייה לי עתה
בשבועה לוהטה
את שבוייה לי עתה

זה הלב את נדרו לא ירתיע
זה הלב לא ירתיע
כי ציווני חרות
האדם הפשוט
כי ציווני חרות
האדם הפשוט

על גבעות שיך אברק
וחרתיה וחרתיה!

באר בשדה חפרו הרועים
ועדרי זרים יעטרוה
נדדו, הלכו בעקבי הרים
רועים אשר כרוה

אה, אה, אה, נאות מדבר
אבלו דרכי הצאן
עלה גם טלה מי יחון

באר בשדה חפרו הרועים
ועדרי זרים יעטרוה
נדדו, הלכו בעקבי הרים
רועים אשר כרוה

באר בשדה חפרו הרועים
ועדרי זרים יעטרוה

מילים: עממי, לחן: עממי

שיתוף