מילים לשיר מחרוזת תימנית

צור מנתי וחמדת חלקי
צור מנתי
צור מנתי וחמדת חלקי

צור מנתי וחמדת חלקי, חלקי
צור מנתי וחמדת חלקי

הגברת שבטי חזקי, חזקי
הגברת שבטי חזקי

צור מנתי וחמדת חלקי, חלקי
צור מנתי וחמדת חלקי

סעי יונה ושמעיני בכינור נגני
ופצחי זמרי רוני בשיר התבונני
ומהרי ואל תפני לדרך שוטני

קחי צידה ונסעה
ונתעדן ונשבעה
ונשתה מעיינות דעה
ונשירה עלי נבל
וזמר תתני

סעי יונה ושמעיני
בכינור נגני
סעי יונה ושמעיני
בכינור נגני

ספרי תמה תמימה
ספרי נגיל בתימה
ספרי נגיל בתימה

בת מלכים החכמה
אן מקומך ספרי לי
אן מקומך ספרי לי
ענתה, ענתה
ענתה יונה סעדיה
לי בפלטרין עליה
לי בפלטרין עליה

ספרי, ספרי,
ספרי תמה תמימה
ספרי נגיל בתימה
ספרי נגיל בתימה
ענתה, ענתה

ואני תוך לב אניה
ביפי עוטה מעילי
ביפי עוטה מעילי

ספרי, ספרי...

הרשות באמת נתונה
לך שלומות החתונה
לך שלומות החתונה

אל יסיתך צר ממונה
בת ואל ישיג גבולי
בת ואל ישיג גבולי

מילים: עממי תימני, לחן: עממי תימני

שיתוף