מילים לשיר נעמה

עמק חורש - סוד ילבשו.
שמש כבר חובקה הרים
מרחבים יחדיו ירגשו:
מי יורדה אל הכרמים.

אן תלכי, -
אן תסורי לבדך...
אי דרכך יורדה
ספרי לי, נעמה...
סוד לי קט -
אשוח לי בדד
לרוחות אגל
סודי...

הבוצרים - שירם ירונה
בכרמים הרוח שט.
ציפורים עפות צפונה.
נעמה שרה בלאט...

אן תלכי...

מילים: אברהם בר עוז

שיתוף