מילים לשיר עזה כמוות אהבה

שימני כחותם על ליבך
שימני כחותם על זרועך
כי עזה כמוות אהבה
כי עזה כמוות אהבה

קשה כשאול קנאה
רשפיה רשפי אש
אש שלהבתיה
מים רבים לא יוכלו
לכבות את האהבה
ונהרות ונהרות לא ישטפוה
אם יתן איש את כל הון ביתו
באהבה בוז יבוזו לו

מילים: מתוך שיר השירים

שיתוף