מילים לשיר על משכבי בלילות

על משכבי בלילות
ביקשתי את שאהבה נפשי
ביקשתי את שאהבה נפשי
בשווקים וברחובות
אבקשה את שאהבה נפשי
אבקשה את שאהבה נפשי

ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו

השבעתי אתכם
בצבאות או באיילות השדה
בצבאות או באיילות השדה
אם תעוררו
את האהבה עד שתחפץ
אהבה עד שתחפץ

ביקשתיו ולא מצאתיו....

על משכבי בלילות

מילים: מתוך שיר השירים

שיתוף