מילים לשיר שם שועלים יש

בואי הנה ילדתי
בואי הנה נשמתי
בואי הנה תמתי
יונת חן שלי

שם שועלים יש
בחור טוב שלי
שם שועלים יש
חביבי שלי

אגרשם ילדתי
אגרשם נשמתי
אגרשם תמתי
יונת חן שלי

כיצד תגרש?
בחור טוב שלי
כיצד תגרש
חביבי שלי?

באקדוח ילדתי
באקדוח נשמתי
באקדוח תמתי
יונת חן שלי

היכן אקדוח יש?
בחור טוב שלי
היכן אדקוח יש?
חביבי שלי

במחצלתי ילדתי
במחצלתי נשמתי
במחצלתי תמתי
יונת חן שלי

היכן מחצלת יש?
בחור טוב שלי
היכן מחצלת יש?
חביבי שלי

בסוכתי ילדתי
בסוכתי נשמתי
בסוכתי תמתי
יונת חן שלי

היכן סוכה יש?
בחור טוב שלי
היכן סוכה יש?
חביבי שלי

על הגבעה ילדתי
על הגבעה נשמתי
על הגבעה תמתי
יונת חן שלי

היכן גבעה יש ?
בחור טוב שלי
היכן גבעה יש?
חביבי שלי

בתוך כרמי ילדתי
בתוך כרמי נשמתי
בתוך כרמי תמתי
יונת חן שלי

שם שועלים יש
בחור טוב שלי
שם שועלים יש
חביבי שלי...

מילים: קדיש יהודה סילמן

שיתוף