מילים לשיר ESHAL

MALACH OZER MOSIHYA UOMEGEN
MALACH OZER MOSIHYA UOMEGEN
HOO LO YAAZOV WELO YITOSH
BEHEN BAHASAD BARAHAMIM

ESHAL, ESHAL, ESHAL, ESHAL
ESHAL, ESHAL, ESHAL, ESHAL

ESHAL KAM AD TIKOON GAYEB MINI
ESHAL KAM AD TIKOON GAYEB MINI
ANA WAHADI ANENI ANENI
ANA WAHADI ANENI ANENI
ESHAL

Please god protect us and keep away the pain
Guard every moment with every breath we take
You know we sweat so hard for survival
Every night and every day

ESHAL, ESHAL, ESHAL, ESHAL
ESHAL, ESHAL, ESHAL, ESHAL

ESHAL stay with us tonight
To dance not to fight
ESHAL stay with us tonight
To dance not to fight
ANA WAHADI ANENI ANENI
ANA WAHADI ANENI ANENI

ESHAL KAM AD TIKOON GAYEB MINI
ESHAL KAM AD TIKOON GAYEB MINI
ANA WAHADI ANENI ANENI
ANA WAHADI ANENI ANENI

ESHAL, ESHAL, ESHAL, ESHAL
ESHAL, ESHAL, ESHAL, ESHAL

מילים: בצלאל אלוני

שיתוף