מילים לשיר Horashoot The Bridge

HORASHOOT
SAPARI TAMO TAMIMO
SAPARI NOGIL BATEMO
SAPARI TAMO TAMIMO
SAPARI NOGIL BATEMO
BAT MELOCHIM HACHACHOMO
ON MAGOMECH SAPARI LI
BAT MELOCHIM HACHACHOMO
ON MAGOMECH SAPARI LI
HORASHOOT BAAMAT NATOONO
LOCH SHALOMOT HAHATUNO
HORASHOOT BAAMAT NATOONO
LOCH SHALOMOT HAHATUNO
AL YASITECH SOR MAMUNO
BAT WAAL YASIG JAVULI
AL YASITECH SOR MAMUNO
BAT WAAL YASIG JAVULI

HO... HO... HO... HO...

DILANI YA SA HAYA
DILANI FANA GABIYA
DILANI YA SA HAYA
DILANI FANA GABIYA
WAFHAM IFHAM LA TEAYA
AN TARIK ANDOR CHALILI
WAFHAM IFHAM LA TEAYA
AN TARIK ANDOR CHALILI

YEAH... YEAH... YEAH... YEAH... YEAH

HO... HO... HO... HO...

We can cross the bridge together
To cross the bridge forever
We can cross the bridge together

LOCH SHALOMOT HAHATUNO

AL YASITECH SOR MAMUNO
BAT WAAL YASIG AHA... AHA... AHAWAY
AHA... AHA... AHAWAY
NINANINANAY NANANINANINANAY
NANANINANINANAY NANANINANA

מילים: בצלאל אלוני

שיתוף