מילים לשיר Kaddish

Why do I cry at night?
Why do I feel so bad?
Something holds me tight
It's something in the air

I have a prayer a prayer
A prayer from my heart
Night after night after daylight
Memories of home
Hm... hm... hm...

BA HA YECHON OOV YA MECHON - KADDISH
AL ISRAEL TAL ME DE HUN - KADDISH
AL NA HOMO AL SHE ZO VO - KADDISH
AL RA FOO OH OOGE OOLO - KADDISH
AL SA LI HO WA CHA PO RO - KADDISH
AL HA SO LO AL HA SO LO - KADDISH
AL NA HO MO - KADDISH
AL RA FOO OH - KADDISH
AL SA LI OH - KADDISH
WA CHA PO RO AL HA SO LO AL HA SO LO - KADDISH

OOH... KADDISH DE RA BA NAN
OOH... KADDISH DA AMI RAM
BO OLA MO DI VO RO - KADDISH
HOO YIT GA DAL WE YIT KA DASH - KADDISH
AL NA HOMO AL SHE ZO VO - KADDISH
AL RA FOO OH OOGE OOLO - KADDISH
BA HA YECHON OOV YA MECHON - KADDISH
AL ISRAEL TAL ME DE HUN - KADDISH
AL SHA LO MO - KADDISH
MIN SHA MA YO - KADDISH
YE HE LA NO - KADDISH
WA CHA PO RO AL HA SO LO
AL HA SO LO - KADDISH
Hm... hm... hm...

מילים: בצלאל אלוני

שיתוף