מילים לשיר Take 7/8

Hey... hey... hey...
Hey... hey... hey...
Hey... hey... hey...
IRHAMI DMOOEI
HO HO YA YOOMA
IRHAMI DMOOEI
YOOMA
WE INTI RUHI
HO HO YA YOOMA
WE INTI RUHI
YOOMA
HEY... HEY... HEY...
MAHABUB GALBI MAHABUB GALBI
MAHABUB GALBI - WENO?
ANA NAZALTI ANA NAZALTI
ANA NAZALTI SHUFO
IRHAMI DMOOEI
HO HO YA YOOMA
IRHAMI DMOOEI
YOOMA
WE INTI RUHI
HO HO YA YOOMA
WE INTI RUHI
YOOMA
HEY... HEY... HEY...
HEY... HEY... HEY...

מילים: אהרון עמרם

שיתוף