מילים לשיר Ya Ba Ye

YA BI NA YA!...
Tell me why
Tell me why
YA BI NA YA
Tell me why
Tell me why
You run?!

My mother always told me
YA BIN TI
Don’t forget
MIN FAIN IN-TI
Remember who you are
Listen to the voice
That plays in your had
Make the right choice

Tell me why
Tell me why
YA BI NA YA
Tell me why
Tell me why
You run?!

My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE
My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE

Tell me why
Tell me why
YA BI NA YA
Tell me why
Tell me why
You run?!

I had to see it my way
'cause life is very short
The more I try to learn
The less I seem to know
Oh - I cry in bed
Yeah... I miss my home
The home I can't forget
I hear my mother's voice

Tell me why
Tell me why
YA BI NA YA
Tell me why
Tell me why
You cry?!

My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE
My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE

Don’t run away
YABAYE, YABAYE
Don’t run away
YABAYABAYE
YA BI NA YA
YA BI NA YA
Tell me why
Tell me why
You run?!

My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE
My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE

Tell me why
Tell me why
YA BI NA YA
Don’t run away
YABAYE, YABAYE
Don’t run away
YABAYABAYE
Don’t run away
YABAYE, YABAYE
Don’t run away
YABAYABAYE

Tell me why
Tell me why
You cry?!
Don’t run away
YABAYE, YABAYE
Don’t run away
YABAYABAYE
Tell me why
Tell me why
You run

My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE
My mother says, my mother says:
YABAYE, YABAYE
My mother says, my mother says:
YABAYA BAYE

מילים: בצלאל אלוני

שיתוף