מילים לשיר סיבני אחיבק

בעתריף אודאם עיניכ
מנהאר דאנא עומרי ליכ
סיבני אחבכ יא חביבי
וואנסא רוחי בין אידיכ

הוו דא אלאחלמתי ביה
דחכיתו נזרית עיניה
יא חביבי וואנתא גמבי
תפתכר אנא העמל איה

איה.. איה...
הוו דא אלאחלמתי ביה...

יא חביב אלבי אלווחיד
האת אידיכ נבעד בעיד
כולי מא עיונכ תכודני
אתווליד אחסאס גדיד

הוו דא אלאחלמתי ביה
דחכיתו נזרית עיניה
יא חביבי וואנתא גמבי
תפתכר אנא העמל איה

איה... איה...
הוו דא אלאחלמתי ביה

מילים: לא ידוע, לחן: לא ידוע

שיתוף