מילים לשיר בורא עולם

כל אדם שמאמין יודה לך בורא
אתה משגיח בעולם על כל מה שקורה
מוריד לנו גשמי ברכה מלקוש וגם יורה
אתה המלך העונה לכל מי שקורא

אתה פודנו מכל רע מושיענו מצרה
בכל עת ובכל זמן תמיד לך נקרא

בורא עולם אנא שעה לתפלתנו
אתה אבינו לעולם אתה מלכנו
בורא עולם אליך נשאות עינינו
אתה המלך העונה ביום קוראנו

אתה יצרת עולמך בששה ימים
שבעי הנחלת לעמך שבת צור עולמים
אנו ישראל עמך בך מאמינים
אתה אבינו לעולם ואנו הבנים

בורא עולם...

מילים: עופר סופר, לחן: עופר סופר

שיתוף