מילים לשיר ברקים ורעמים

מבריקים הברקים מאירים למרחקים
מגיעים הרעמים בזעם כועסים
השמיים הם שלנו, אותנו רק שומעים,
עונים אז הברקים אבל אותנו רואים!!!

ברקים ורעמים למעלה בשמיים
כשמשלימים בסוף, הם משלבים ידיים,

ברקים ורעמים למעלה בשמיים
הם מבינים שטוב שטוב להיות בשניים.

ברקים ורעמים בקול חזק רבים
בוכים גם השמיים יורדות טיפות המים.

קולות ונצנוצים וברעש מתווכחים,
לכו מיד מפה הם זה לזה אומרים.
ברקים ורעמים למעלה...

מילים: אורלי בינדר, לחן: עמוס ברזל

שיתוף