מילים לשיר בשמחה רוקדים

בשורה כולם עומדים, ילדות, ילדים,
במקום כך צועדים, ובשמחה כולם רוקדים.

רגל קדימה מושיטים, אה, אהו,
למקום מחזירים, אה, אהו
שוב ת'רגל מושיטים, אה, אהו,
למקום מחזירים.

נגלל את הידיים, עד למעלה לשמיים
נגלגל את הידיים מצד לצד אחת ושתיים.
רגל קדימה מושיטים...
במקום מסתובבים הילדות והילדים
לצד שני מסתובבים ובמקום צועדים.
רגל קדימה מושיטים...

מילים: אורלי בינדר, לחן: עמוס ברזל

שיתוף