מילים לשיר דוהרים במרחב

הצידה דוהרים כמו סוסים דוהרים,
עוצרים - כפיים מוחאים.
לצד שני דוהרים כמו סוסים
ובמקום קופצים.

הצידה דוהרים כמו סוסים דוהרים,
לצד שני מסתובבים.
דוהרים, דוהרים, כמו סוסים דוהרים,
עוצרים ונחים.

ננשוף, נשאף, דרך האף,
ננשוף, נשאף, מים נלגום.
מוכנים היכון?
[בסוף] ונשב במקום.

מילים: עמוס ברזל, לחן: עמוס ברזל

שיתוף