מילים לשיר נס גדול היה פה

נס, גדול, היה, פה, מסתובב הסביבון
נס, גדול, היה, פה, מסתובב הסביבון

מסתובב, מסתובב, מסתובב, ונס נופל.
מסתובב, מסתובב, מסתובב, גדול נופל.
מסתובב, מסתובב, מסתובב, היה נופל.
מסתובב, מסתובב, מסתובב, פה נופל.

נס, גדול, היה, פה, מסתובב הסביבון
נס, גדול, היה, פה, מסתובב הסביבון

מסתובב, מסתובב...
מסתובב, מסתובב... מסתובב,
מסתובב, מסתובב, ונופל.

מילים: עמוס ברזל, לחן: עמוס ברזל

שיתוף