מילים לשיר עשר מכות

עשר מכות נתן אלוהים
על מצרים במצרים.
מכה ראשונה על המים היא דם,
לא יכלו לשתות בני האדם.
מכה שנייה אני שואל מי יודע,
מכה שנייה הייתה צפרדע.

כינים הייתה מכה שלישית,
את עורם של המצרים השחית.
מכה רביעית הייתה ערוב,
פרעה ידע שהמצב לא טוב,
אבל הוא לא הזיז כל עבר,
ואלוהים שלח לו בחמישית דבר.
עשר מכות נתן אלוהים
על מצרים במצרים.
מכה שישית בלא יודעין,
נפלה על המצרים שחין,
מכה שביעית בחוזקה משמים ירד,
גשם כבד ממש ברד.
פרעה לא ויתר, חשב הרבה,
ומכה שמינית קיבל ארבה,
חשך על המצרים בתשיעית,
ומכת בכורות מכה עשירית.
עשר מכות נתן אלוהים
על מצרים במצרים.
ואז פרעה כבר השתכנע,
ובני ישראל כל אחד יודע,
יצאו כחול על שפת הים,
לארץ ישראל מולדתם.

דם, צפרדע, כינים, ערוב,
דבר, שחין, ברד, ארבה,
חושך, מכת בחורות.
עשר מכות נתן אלוהים..

מילים: עמוס ברזל, לחן: עמוס ברזל

שיתוף