מילים לשיר צדקה לשבת

מי נותן מטבע או שתים לצדקה,
לסייע לאדם שנמצא במצוקה.
הקופה הייתה עד עכשיו ריקה
הנה היא מתמלאה
עושים כולם עושים צדקה!!!

חשוב ומיוחד, לכבוד שבת מלכה,
להכניס לתוך קפה מעות לתת צדקה.
חשוב ומיחד, לכבוד שבת מלכה
לשלשל את המעות לפני ההדלקה!!!

מילים: אורלי בינדר, לחן: עמוס ברזל

שיתוף