מילים לשיר ריקוד שורות

קדימה, קדימה ועוצרים
אחורה, אחורה הופ עוצרים.

הצידה, הצידה ועוצרים
לצד שני הופ חוזרים.

במקום עכשיו דורכים
וסיבוב מסתובבים.

מילים: אורלי בינדר, לחן: אורלי בינדר

שיתוף