שעה של אור
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור
שעה של אור