לפעמים אני מאושר
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר
לפעמים אני מאושר