מילים לשיר סופרקליפרג'ליסטיק

סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי
גם אם זה נשמע מפחיד תמיד ישב בראש כי
אם תגיד זה לא יכאב למרות שיש פה קושי
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי

ים-בירלילי
ים-בילה
ים-בירלילי
ים-בילה

מאוד פחדתי לדבר כשהייתי בן חמש
אבי נתן צביטה באף אמר לי תתבייש
בזכות מילה מאוד גדולה האף הפסיק לכאוב
מילה חמה ומשונה שרק עשתה רק טוב
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי

סופרקיפרג'ליסטיקאקספיאלידושי
גם אם זה נשמע מפחיד זה מתיישב בראש כי
אם תגיד זה לא יכאב למרות שיש פה קושי
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי

ים-בירלילי
ים-בילה
ים-בירלילי
ים-בילה

לקח איתו את המילה ברחבי עולם
אמרו כולם ראו הנה עובר כאן איש חכם
כן כשדוכסים ומערץ עוד מבלים איתי
עוברת המילה ואז הם מבקשים אותי

סופרקיפרג'ליסטיקאקספיאלידושי
גם אם זה נשמע מפחיד זה מתיישב בראש כי
אם תגיד זה לא יכאב למרות שיש פה קושי
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי

ים-בירלילי
ים-בילה
ים-בירלילי
ים-בילה

אתה יכול להגיד את זה גם הפוך
שזה: דושיאליאקספיאקספיפרג'יקלירופס...
אבל זה כבר יותר מסובך לראש

ואם את הלשון תבלע ואין מה לדבר
תחשוב על המילה ואז הפה לא ייסגר
אם חייך ישתנו אל תאשים אותי...
- לדוגמא?
- כן?
- פעם אמרתי אותה לחברה שלי
ועכשיו "חברה שלי" זאת אישתי!

סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי
סופרקליפרג'ליסטיקאקספיאלידושי

מילים: רוברט שרמן, לחן: קיים ביצוע נוסף לשיר זה

שיתוף