בא מן השתיקה
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה
בא מן השתיקה