פשוט כל כך
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
פשוט כל כך
פשוט כל כך
פשוט כל כך
פשוט כל כך
פשוט כל כך
פשוט כל כך
פשוט כל כך
פשוט כל כך