אודות קטב מרירי

קֶטֶב מְרִירִי הוא שד המוזכר באגדה ובהלכה היהודית.
קטב מרירי