אם אלה החיים
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים
אם אלה החיים