ביום של הפצצה
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
ביום של הפצצה
ביום של הפצצה
3. אש
ביום של הפצצה
ביום של הפצצה
ביום של הפצצה
ביום של הפצצה