מילים לשיר שיר ערש

נומי-נומי-נומי נים"
מזמרים העננים.
וכוכב קטן ברום
מחייך לו מחלום
ולוחש לך ומנעים:
"נומי, נומי, נים".

"נומי, נומי, נומי נים" -
עלעלי עצים נעים;
זה הרוח השובב
בא רכוב
על זנב העב
ולוחש לך ומנעים:
"נומי, נומי, נים".

"נומי, נומי נומי נים" -
לשדות ולגנים,
מן ההר ירד הצל
בא לעמק
בא הליל.
פעמון הרחק ינעים:
"נומי, נומי,
דין-דין-דין!".

מילים: זרובבל גלעד

שיתוף