מילים לשיר תחת ערש בני הרך

תחת ערש בני יעמוד הגדי
הגדי יקנה סחורה
ובני ילמד תורה
נומה נומה נומה נום...

בשקדים ורימונים יסחר הגדי
ובספרי הקדמונים
יחקור בני
נומה נומה נומה נום...

שלום יפרח בימיו, עמו יגאל
לציון ירים פעמיו
ברינה לישראל
נומה נומה נומה נום...

יטע כרם ובית, ישא עלומותיו
עוד יהי כזית
שם בארץ אבותיו
נומה נומה נומה נום...

מילים: נפתלי הרץ אימבר

שיתוף