מילים לשיר אורחה במדבר

ימין ושמאל רק חול וחול
יצהיב מדבר ללא משעול.
אורחה עוברה, דומם נעה
כדמות חלום שם מופלאה
וצליל עולה יורד קצוב,
גמלים פוסעים בנוף עצוב.
לין-לן, לין-לן, זה שיר הנדוד,
שתוק ושאת - שתוק וצעוד.

מילים: יעקב פיכמן

שיתוף