מילים לשיר אל המעיין

אל המעיין בא גדי קטן, בא גדי לבן,
מאין תבוא הגדי?
ויען לי ויאמר: מחרן.
השלום ללבן בן-בתואל?
השלום ליעקב ולרחל?
ויען הגדי ויאמר: שלום.

מילים: יעקב דוד קמזון

שיתוף