מילים לשיר דודי לי

דודי לי ואני לו הרועה בשושנים.
מי זאת עולה מן המדבר (מי זאת עולה)
דודי לי...
ליבבתיני אחותי כלה (ליבבתיני כלה)
דודי לי...
עורי צפון ובואי תימן
דודי לי...

מילים: מתוך שיר השירים

שיתוף