מילים לשיר והרוח נושבת אבק

השק טבלבד לי עונה רוח ים
וצחוק תוכיים במרחק
והנוף מדומה ומועם
בעבור שהלך
והרוח נושבת אבק

חלון מול הרוח מנומנם וכחול
ונהם הגשם הרך
והנוף המדומה ובלי קול
בעבור שהלך
והרוח נושבת אבק

הלילה בהיר כי נוגה וריק
בלי צל או חיוך רק מרחק
רק מרחק מדומה מדומה ושותק
בעבור שהלך
והרוח נושבת אבק

מילים: תרצה אתר, לחן: משה וילנסקי

שיתוף