מילים לשיר ושבו בנים לגבולם

ופדויי ה' ישובון
ובאו ציון ברינה

ושבו בנים לגבולם
ושמחת עולם על ראשם

ובנו ערים נשמות וישבו
ונטעו כרמים ושתו את יינם
ועשו גנות ואכלו את פרים
ושבו בנים לגבולם

ובאו ציון ברינה
ושמחת עולם על ראשם

ושבו בנים לגבולם

מילים: מן המקורות, לחן: משה וילנסקי

שיתוף