מילים לשיר מרבד הקסמים

בתימן, הו בתימן
שם שוכן לו כפר קטן,
ובכפר יש יהודים
עניים ומרודים,
איו שם כביש ואין רכבת
לא קולנוע לא בית עם,
ובקצה הכפר יושבת
כל משפחת משולם,
וחולמים הם על משיח
שיופיע עם חמור,
עד שבא לכפר שליח
והביא כזה מזמור.

יבורך בזה מרבד הקסמים
העובר מדבריות וימים.
הפודה וגואל
את העם ישראל
ומביא לחוף מבטחים
את העם על מרבד הקסמים!

נכנסו אחד אחד
בשמחה, בלב נפחד,
המרבד מלא, דחוס
והחצי עוד בחוץ,
מה לעשות, א-ל בשמיים
הן צריכים לטוס כולם!
אז הזמינו מרבדיים
למשפחת משולם.
משולם אימרה השמיע
לשטיח המעופף,
זה אותו אותו משיח
(אבל) החמור רק התחלף!

יברוך בזה מרבד הקסמים...

מילים: יחיאל מוהר, לחן: משה וילנסקי

שיתוף